Revit ja tietomallipohjainen asuntosuunnittelu

Uutinen - 22.10.2015

Projektiarkkitehtimme Manu Humppi kävi pitämässä 15.10. CAD-Q -päivillä esitelmän aiheenaan “Asuinrakennuksen Revit-tietomallisuunnittelu
arkkitehdin näkökulmasta”. Esimerkkikohteena käyttämämme As Oy Jyväskylän Libretto (Skanska) tarjosi tuoreen esimerkin tämän päivän tavanomaisesta tietomallisuunnitteluhankkeesta. Esityksessä oli runsas osanotto ja tarkentaviin kysymyksiin palattiin vielä muun ohjelman väliajoillakin. Kokonaisuudessan tilaisuus tarjosi mielenkiintoisen katsauksen tietomallisuunnittelun nykytilaan. Toisen päivän aamun paneelikeskustelu erikoisvieraineen oli jopa uusia suuntia luotsaava tilaisuus. Kiitokset järjestäjille ja kaikille kuuntelijoille!

Linkki CAD-Q -päivien ohjelmaan.